Họ tên: Nguyễn Ngọc Thanh Tâm
Số báo danh: 200
Giới thiệu: Quê quán: Vĩnh Phúc
Năm sinh: 2012
Cân nặng - Chiều cao: 28kg - 135cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian