Họ tên: Đặng Khả Vy
Số báo danh: 199
Giới thiệu: Quê quán: Bình Dương
Năm sinh: 2016
Cân nặng - Chiều cao: 18kg - 110cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian