Họ tên: Đặng Dương Vy Lam
Số báo danh: 197
Giới thiệu: Quê quán: Cần Thơ
Năm sinh: 2013
Cân nặng - Chiều cao: 28kg - 132cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 MOMO 40 28/09/2021 11:58
2 MOMO 10 26/09/2021 13:23
3 MOMO 10 15/09/2021 11:44
4 MOMO 10 14/09/2021 12:31
5 MOMO 10 12/09/2021 18:29
6 MOMO 10 10/09/2021 10:02
7 MOMO 10 09/09/2021 14:40
8 MOMO 3 23/08/2021 17:35