Họ tên: Phạm Phương Linh
Số báo danh: 193
Giới thiệu: Quê quán: Thái Bình
Năm sinh: 2015
Cân nặng - Chiều cao: 24kg - 120cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian