Họ tên: Nguyễn Ngọc Lan Phương
Số báo danh: 186
Giới thiệu: Quê quán: Quảng Ninh
Năm sinh: 2012
Cân nặng - Chiều cao: 25kg - 130cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian