Họ tên: Ninh Hà Bảo Ngọc
Số báo danh: 185
Giới thiệu: Quê quán: Thanh Hóa
Năm sinh: 2015
Cân nặng - Chiều cao: 24kg - 125cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian