Họ tên: Trần Thị Tường Vy
Số báo danh: 183
Giới thiệu: Quê quán: Hà Tĩnh
Năm sinh: 2014
Cân nặng - Chiều cao: 21kg - 123cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 MOMO 10 07/09/2021 12:51
2 MOMO 10 07/09/2021 12:18
3 MOMO 2 03/09/2021 11:51