Họ tên: Lường Thị Cát Phượng
Số báo danh: 182
Giới thiệu: Quê quán: Thái Nguyên
Năm sinh: 2013
Cân nặng - Chiều cao: 25kg - 130cm