Họ tên: Đặng Tú Anh
Số báo danh: 181
Giới thiệu: Quê quán: Thái Nguyên
Năm sinh: 2011
Cân nặng - Chiều cao: 25kg - 135cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 MOMO 1 26/08/2021 20:17
2 MOMO 1 26/08/2021 15:21