Họ tên: Nguyễn Trâm Anh
Số báo danh: 179
Giới thiệu: Quê quán: Hải Phòng
Năm sinh: 2013
Cân nặng - Chiều cao: 23kg - 130cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 MOMO 100 28/09/2021 20:20