Họ tên: Lê Bảo Phúc
Số báo danh: 178
Giới thiệu: Quê quán: Cà Mau
Năm sinh: 2016
Cân nặng - Chiều cao: 24kg - 116cm