Họ tên: Ngô Phạm Thảo My
Số báo danh: 175
Giới thiệu: Quê quán: Phú Yên
Năm sinh: 2013
Cân nặng - Chiều cao: 30kg - 132cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian