Họ tên: Nguyễn Hoàng Kim Ngân
Số báo danh: 172
Giới thiệu: Quê quán: Hà Nam
Năm sinh: 2015
Cân nặng - Chiều cao: 24kg - 120cm