Họ tên: Mai Mẫn Chi
Số báo danh: 167
Giới thiệu: Quê quán: Hà Nam
Năm sinh: 2015
Cân nặng - Chiều cao: 23kg - 125cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian