Họ tên: Bùi Phương Thảo
Số báo danh: 158
Giới thiệu: Quê quán: Quảng Ninh
Năm sinh: 2014
Cân nặng - Chiều cao: 26kg - 128cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 MOMO 20 30/09/2021 22:03
2 MOMO 15 30/09/2021 15:37
3 MOMO 10 29/09/2021 20:29
4 MOMO 5 29/09/2021 19:00