Họ tên: Hà Khánh An
Số báo danh: 152
Giới thiệu: Quê quán: Thái Nguyên
Năm sinh: 2016
Cân nặng - Chiều cao: 19kg - 108cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian