Họ tên: Đinh Huyền Diệu
Số báo danh: 151
Giới thiệu: Quê quán: Hà Nam
Năm sinh: 2015
Cân nặng - Chiều cao: 16kg - 110cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 MOMO 1 16/08/2021 20:36