Họ tên: Nguyễn Thục Quyên
Số báo danh: 146
Giới thiệu: Quê quán: Nghệ An
Năm sinh: 2013
Cân nặng - Chiều cao: 22kg - 122cm