Họ tên: Phan Trúc My
Số báo danh: 144
Giới thiệu: Quê quán: Gia Lai
Năm sinh: 2015
Cân nặng - Chiều cao: 25kg - 121cm