Họ tên: Đỗ Nguyễn Nhung Quỳnh
Số báo danh: 137
Giới thiệu: Quê quán: Cần Thơ
Năm sinh: 2015
Cân nặng - Chiều cao: 25kg - 130cm