Họ tên: Nguyễn Quỳnh Anh
Số báo danh: 134
Giới thiệu: Quê quán: Hà Nội
Năm sinh: 2015
Cân nặng - Chiều cao: 19kg - 110cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian