Họ tên: Cochrane Alyssa Kim
Số báo danh: 133
Giới thiệu: Quê quán: Tp.HCM
Năm sinh: 2015
Cân nặng - Chiều cao: 21kg - 127cm