Họ tên: Cochrane Alyssa Kim
Số báo danh: 133
Giới thiệu: Quê quán: Tp.HCM
Năm sinh: 2015
Cân nặng - Chiều cao: 21kg - 127cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 MOMO 1 30/09/2021 14:13
2 MOMO 10 30/09/2021 08:24
3 MOMO 1 29/09/2021 21:07
4 MOMO 1 29/09/2021 14:08
5 MOMO 1 29/09/2021 12:24
6 MOMO 10 29/09/2021 10:11