Họ tên: Cao Thanh Nhàn
Số báo danh: 123
Giới thiệu: Quê quán: Hải Dương
Năm sinh: 2015
Cân nặng - Chiều cao: 22kg - 120cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 MOMO 50 30/09/2021 23:51
2 MOMO 30 30/09/2021 23:17
3 MOMO 50 30/09/2021 19:16
4 MOMO 100 28/09/2021 21:07
5 MOMO 10 28/09/2021 19:32
6 MOMO 3 11/09/2021 17:39
7 MOMO 3 07/09/2021 06:20
8 MOMO 1 03/09/2021 21:30
9 MOMO 5 03/09/2021 21:19
10 MOMO 1 02/09/2021 21:57