Họ tên: Nguyễn Hoài An
Số báo danh: 119
Giới thiệu: Quê quán: Hải Dương
Năm sinh: 2015
Cân nặng - Chiều cao: 18kg - 110cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 MOMO 10 01/10/2021 00:00
2 MOMO 3 30/09/2021 22:01
3 MOMO 150 30/09/2021 14:03
4 MOMO 10 28/09/2021 21:11
5 MOMO 2 28/09/2021 10:11
6 MOMO 1 27/09/2021 22:58
7 MOMO 1 11/09/2021 07:32
8 MOMO 1 07/09/2021 22:01
9 MOMO 1 06/09/2021 21:46
10 MOMO 1 04/09/2021 14:46