Họ tên: Từ Mỹ Anh
Số báo danh: 109
Giới thiệu: Quê quán: Tp.HCM
Năm sinh: 2011
Cân nặng - Chiều cao: 23kg - 128cm