Họ tên: Lê Cao Hà Dương
Số báo danh: 100
Giới thiệu: Quê quán: Thanh Hóa
Năm sinh: 2011
Cân nặng - Chiều cao: 34kg - 145cm