Họ tên: Lê Cao Hà Dương
Số báo danh: 100
Giới thiệu: Quê quán: Thanh Hóa
Năm sinh: 2011
Cân nặng - Chiều cao: 34kg - 145cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 MOMO 22 28/09/2021 12:23
2 MOMO 20 18/09/2021 16:09
3 MOMO 5 18/09/2021 11:05
4 MOMO 10 12/09/2021 07:55
5 MOMO 20 27/08/2021 18:16
6 MOMO 1 17/08/2021 09:46