Họ tên: Đỗ Hiểu Khanh
Số báo danh: 095
Giới thiệu: Quê quán: Hà Nội
Năm sinh: 2013
Cân nặng - Chiều cao: 29kg - 132cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian