Họ tên: Nguyễn Bảo Ngọc
Số báo danh: 091
Giới thiệu: Quê quán: Tp.Huế
Năm sinh: 2012
Cân nặng - Chiều cao: 23kg - 130cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian