Họ tên: Nguyễn Ngọc Trâm Anh
Số báo danh: 087
Giới thiệu: Quê quán: Tp.HCM
Năm sinh: 2012
Cân nặng - Chiều cao: 38kg - 140cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian