Họ tên: Nguyễn Bích Ngọc
Số báo danh: 081
Giới thiệu: Quê quán: Hải Dương
Năm sinh: 2012
Cân nặng - Chiều cao: 38kg - 146cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian