Họ tên: Nguyễn Hoàng Phương Nghi
Số báo danh: 079
Giới thiệu: Quê quán: Bình Thuận
Năm sinh: 2011
Cân nặng - Chiều cao: 38kg - 142cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian