Họ tên: Đặng Thị Kim Chi
Số báo danh: 077
Giới thiệu: Quê quán: Nghệ An
Năm sinh: 2014
Cân nặng - Chiều cao: 24kg - 125cm