Họ tên: Phùng Ngọc Ngân Hà
Số báo danh: 073
Giới thiệu: Quê quán: Vĩnh Phúc
Năm sinh: 2012
Cân nặng - Chiều cao: 25kg - 133cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian