Họ tên: Trịnh Ánh Huyền
Số báo danh: 068
Giới thiệu: Quê quán: Thanh Hóa
Năm sinh: 2016
Cân nặng - Chiều cao: 19kg - 111cm