Họ tên: Nguyễn Ngọc Diễm My
Số báo danh: 057
Giới thiệu: Quê quán: Long An
Năm sinh: 2015
Cân nặng - Chiều cao: 22kg - 119cm