Họ tên: Trương Minh Anh
Số báo danh: 055
Giới thiệu: Quê quán: Tp.HCM
Năm sinh: 2012
Cân nặng - Chiều cao: 38kg - 144cm