Họ tên: Phan Huỳnh Ngọc Quý
Số báo danh: 054
Giới thiệu: Quê quán: Tp.HCM
Năm sinh: 2013
Cân nặng - Chiều cao: 25kg - 121cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian