Họ tên: Toàn Mai Lan
Số báo danh: 053
Giới thiệu: Quê quán: Bắc Giang
Năm sinh: 2011
Cân nặng - Chiều cao: 22kg - 122cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian