Họ tên: Đinh Hà My
Số báo danh: 048
Giới thiệu: Quê quán: Hà Nội
Năm sinh: 2013
Cân nặng - Chiều cao: 23kg - 120cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian