Họ tên: Trần Đỗ Bảo Quyên
Số báo danh: 038
Giới thiệu: Quê quán: Tp.HCM
Năm sinh: 2014
Cân nặng - Chiều cao: 25kg - 132cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 MOMO 150 28/09/2021 13:31
2 MOMO 10 28/09/2021 12:46