Họ tên: Trần Đỗ Bảo Quyên
Số báo danh: 038
Giới thiệu: Quê quán: Tp.HCM
Năm sinh: 2014
Cân nặng - Chiều cao: 25kg - 132cm