Họ tên: Nguyễn Bùi Minh An
Số báo danh: 036
Giới thiệu: Quê quán: Tp.HCM
Năm sinh: 201
Cân nặng - Chiều cao: 37kg - 143cm