Họ tên: Nguyễn Bùi Minh An
Số báo danh: 036
Giới thiệu: Quê quán: Tp.HCM
Năm sinh: 201
Cân nặng - Chiều cao: 37kg - 143cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 MOMO 10 29/09/2021 13:43
2 MOMO 10 11/09/2021 21:33
3 MOMO 50 18/08/2021 22:53
4 MOMO 10 18/08/2021 21:53
5 MOMO 10 18/08/2021 12:30
6 MOMO 21 17/08/2021 11:19
7 MOMO 1 17/08/2021 11:17