Họ tên: Phạm Khả Ngân
Số báo danh: 034
Giới thiệu: Quê quán: Tp.HCM
Năm sinh: 2013
Cân nặng - Chiều cao: 28kg - 129cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 MOMO 3 20/09/2021 14:11
2 MOMO 1 08/09/2021 09:36
3 MOMO 10 07/09/2021 19:04
4 MOMO 1 21/08/2021 09:38