Họ tên: Phùng Phạm Ngọc Tiên
Số báo danh: 027
Giới thiệu: Quê quán: Lâm Đồng
Năm sinh: 2015
Cân nặng - Chiều cao: 20kg - 113cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 MOMO 100 30/09/2021 22:10
2 MOMO 100 21/09/2021 14:56
3 MOMO 14 18/09/2021 22:54
4 MOMO 1 14/09/2021 10:33
5 MOMO 10 08/09/2021 14:21
6 MOMO 30 04/09/2021 13:06
7 MOMO 7 03/09/2021 02:47
8 MOMO 3 03/09/2021 02:29
9 MOMO 1 02/09/2021 11:00