Họ tên: Lê Vân
Số báo danh: 022
Giới thiệu: Quê quán: Hà Nội
Năm sinh: 2012
Cân nặng - Chiều cao: 28kg - 128cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 MOMO 10 30/09/2021 13:33