Họ tên: Phạm Ngọc Bảo Châu
Số báo danh: 021
Giới thiệu: Quê quán: Quảng Ninh
Năm sinh: 2015
Cân nặng - Chiều cao: 19kg - 117cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 MOMO 190 30/09/2021 23:19
2 MOMO 10 30/09/2021 23:18
3 MOMO 1 19/08/2021 08:36
4 MOMO 1 19/08/2021 08:33