Họ tên: Phạm Ngọc Bảo Châu
Số báo danh: 021
Giới thiệu: Quê quán: Quảng Ninh
Năm sinh: 2015
Cân nặng - Chiều cao: 19kg - 117cm