Họ tên: Cổ Châu Bảo An
Số báo danh: 005
Giới thiệu: Quê quán: Tp.HCM
Năm sinh: 2015
Cân nặng - Chiều cao: 24kg - 114cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian