Họ tên: Nguyễn Quốc Khánh Duy
Số báo danh: 184
Giới thiệu: Quê quán: Bình Dương
Năm sinh: 2012
Cân nặng - Chiều cao: 33kg - 135cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian