Họ tên: Cồ Giang Nam
Số báo danh: 177
Giới thiệu: Quê quán: Hà Nội
Năm sinh: 2011
Cân nặng - Chiều cao: 38kg - 140cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian