Họ tên: Bùi Gia Huy
Số báo danh: 174
Giới thiệu: Quê quán: Hà Nội
Năm sinh: 2015
Cân nặng - Chiều cao: 28kg - 123cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian