Họ tên: Đinh Nguyễn Đăng Quang
Số báo danh: 164
Giới thiệu: Quê quán: Hà Nam
Năm sinh: 2016
Cân nặng - Chiều cao: 19kg - 120cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian